Adres
Siedlce ul. Kazimierzowska 33
Poniedziałek - piątek 8 - 20
sobota 9 - 16
Telefon
+48 693-100-035

RODO

Niniejszym informujemy, że w związku ze zmianą firmy, która jest właścicielem Gabinetu Weterynaryjnego Kameleon Magdalena Kierklewicz,
zmianie ulega podmiot, który w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest
administratorem Państwa danych osobowych.

Z dniem 20.12.2023, funkcję administratora danych osobowych przejmuje Gabinet Weterynaryjny Kameleon Spółka z.o.o. , adres: Kazimierzowska 33, 08-110 Siedlce, e-mail: gabinet.kameleon@wet-siedlce.pl

W zakresie związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem
mailowym: rodo@wet-siedlce.pl

W zakresie podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, nic nie ulega zmianie. Poniżej
przypominamy w jakim celu i na jakich podstawach są przetwarzane Państwa dane osobowe:
 W celu realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO
 W celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit f RODO
 W celu bieżącego kontaktu z klientem – art. 6 ust. 1 lit f RODO
 W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, w szczególności
obowiązków rachunkowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Również zakres danych pozostaje bez zmian: imię, nazwisko, adres, numer faktury.
Okres przez, który będą przetwarzane Państwa dane również nie ulega zmianie. Państwa dane będą
przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono dla Państwa ostatnią
fakturę.
Zmianie ulega zakres podmiotów, którym dane będą przekazane. Nadmieniamy, że dane są
przekazywane tylko zaufanym firmom, które wspomagają Administratora w zakresie realizacji umowy
oraz utrzymania infrastruktury IT. Dane będą przekazywane firma obsługującej Administratora pod
kątem księgowym, prawnym, IT oraz ochrony danych osobowych.
Państwa dane w dalszym ciągu nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy.